Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Un gentleman de ocazie
Un gentleman de ocazie
Un gentleman de ocazie
Ebook254 pages5 hours

Un gentleman de ocazie

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Jack McNulty este un „gentleman de ocazie“, un irlandez a cărui înrolare în armata britanică în al Doilea Război Mondial nu a fost niciodată permanentă. Aflat în Accra, Ghana, în 1957, își scrie
povestea vieții, trecând în revistă evenimentele extraordinare al căror martor a fost. O viață petrecută în război și în călătorii în jurul lumii – ca soldat în al Doilea Război Mondial, inginer, observator al ONU. Însă amintirea care cântărește cel mai mult în inima lui este cea a frumoasei, dar instabilei Mai Kirwan și a căsniciei lor zbuciumate, care i-a sfâșiat inima. Un gentleman de ocazie, romanul lui Sebastian Barry, de două ori finalist la Premiul Man Booker, este povestea remarcabilă a încercării unui om de a accepta realitățile tragice ale propriului trecut.
„Fascinant și emoționant, acest roman este dovada că Sebastian Barry e unul dintre cei mai buni romancieri ai noștri – îndrăzneț, generos și uman.“
John Banville
„O poveste profund emoționantă despre curaj și fidelitate.“
J.M. Coetzee
„Acest roman este o elegie – nu pentru un gentleman de ocazie, ci pentru soția sa... Ca și cum o scriere bună ar putea avea forța de a salva o căsnicie sau ar conține secretul fericirii...
O carte rară și sfâșietoare.“
Observer

LanguageRomână
Release dateAug 29, 2019
ISBN9786063361036
Un gentleman de ocazie

Related to Un gentleman de ocazie

Related ebooks

Historical Fiction For You