Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tunurile din Navarone
Tunurile din Navarone
Tunurile din Navarone
Ebook379 pages6 hours

Tunurile din Navarone

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Două sute de soldați britanici sunt izolați pe insula Kheros, de pe coasta turcească, știind că îi așteaptă moartea. Toate aceste vieți ar putea fi salvate dacă tunurile din Navarone, vigilente și
catastrofal de exacte, ar fi reduse la tăcere. Navarone este ea însăși o fortăreață inexpugnabilă, păzită de o garnizoană mixtă de soldați germani și italieni. Căpitanului Keith Mallory, sabotor
priceput și alpinist experimentat, îi revine sarcina de a conduce un mic grup de soldați care urmează să escaladeze uriașul și dificilul versant al insulei Navarone, pentru a arunca în aer
tunurile ucigașe.
„Acțiune neîntreruptă, la cote maxime. Un roman plin de suspans de la început până la sfârșit... o poveste extrem de captivantă.“
Scotsman
„Forța cărții provine din ritmul alert al narațiunii, din crearea tensiunii și din maniera energică în care este prezentată acțiunea.“
Evening Standard
„Cu greu ar putea fi imaginată o poveste mai plină de măiestrie.“
Sunday Times
Romanul Tunurile din Navarone a beneficiat de o ecranizare celebră, cu Gregory Peck,
David Niven și Anthony Quinn în rolurile principale.

LanguageRomână
Release dateApr 16, 2018
ISBN9786063361029
Tunurile din Navarone
Author

Alistair MacLean

Alistair MacLean, the son of a minister, was brought up in the Scottish Highlands. In 1941 he joined the Royal Navy. After the war he read English at Glasgow University and became a teacher. Two and a half years spent aboard a wartime cruiser gave him the background for HMS Ulysses, his remarkably successful first novel, published in 1955. He is now recognized as one of the outstanding popular writers of the 20th century, the author of 29 worldwide bestsellers, many of which have been filmed.

Read more from Alistair Mac Lean

Related to Tunurile din Navarone

Related ebooks

Historical Fiction For You