Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Jurnalul lui Adam și al Evei
Jurnalul lui Adam și al Evei
Jurnalul lui Adam și al Evei
Ebook317 pages5 hours

Jurnalul lui Adam și al Evei

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Mark Twain nu e doar Samuel Clemens. A fost mult mai mult decât un simplu umorist. A fost un mare literat și un stilist cu vână puternică, exprimându-se într-un fel care era doar al lui, cu amploare, cu putere, într-un mod direct… A rămas americanul din Vestul Mijlociu și literatul cu concepții democratice… Fiecare literă a scrisului său era vitală pentru respirația personalității lui.
Hamlin GARLAND

LanguageRomână
Release dateJul 6, 2016
ISBN9786063360862
Jurnalul lui Adam și al Evei
Read preview

Related to Jurnalul lui Adam și al Evei

Related ebooks

Books Recommended For You