Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Micii eroi - Pablo Neruda
Micii eroi - Pablo Neruda
Micii eroi - Pablo Neruda
Ebook32 pages10 minutes

Micii eroi - Pablo Neruda

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Majoritatea eroilor pe care îi cunoaștem sunt fiinţe extraordinare, înzestrate cu puteri magice și purtând pe umeri o capă care flutură în vânt. Există însă și eroi în carne și oase, ca mine și ca tine, care uneori s-au înșelat, dar alteori au descoperit lucruri măreţe. Pablo Neruda a fost unul dintre ei. Superputerile lui au fost imaginaţia, sensibilitatea și talentul pentru scris. Datorită lor a devenit unul dintre cei mai apreciaţi poeţi din lume, distins cu Premiul Nobel pentru Literatură, iar multe dintre poemele sale sunt citite și azi. Deși este cunoscut în special pentru volumul Douăzeci de poeme de iubire și un cântec de disperare , Neruda a scris și despre natură, libertate, sărăcie și nedreptate. Iată povestea lui.

LanguageRomână
Release dateJun 29, 2020
ISBN9786063360831
Micii eroi - Pablo Neruda
Read preview

Related to Micii eroi - Pablo Neruda

Related ebooks

Children's For You