Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cadavrul din bibliotecă
Cadavrul din bibliotecă
Cadavrul din bibliotecă
Ebook243 pages3 hours

Cadavrul din bibliotecă

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Servitoarea respectabilei familii Bantry, prieteni ai lui Miss Marple, descoperă în biblioteca acesteia cadavrul unei tinere foarte machiate, într-o ținută de seară cam vulgară. Cine e fata? Cum a ajuns acolo? Și care este legătura cu o altă fată moartă, descoperită într-o mașină incendiată? Poliția nu are nici o idee, iar bârfele pe seama colonelului Bantry încep să se răspândească în St Mary Mead. Miss Marple se consideră obligată să intervină pentru a apăra reputația prietenilor săi.

LanguageRomână
Release dateJan 28, 1900
ISBN9786063360800
Cadavrul din bibliotecă
Author

Agatha Christie

Agatha Christie is the most widely published author of all time, outsold only by the Bible and Shakespeare. Her books have sold more than a billion copies in English and another billion in a hundred foreign languages. She died in 1976, after a prolific career spanning six decades.

Related to Cadavrul din bibliotecă

Related ebooks

Mystery For You