Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Prima Mea Carte Despre Păsări
Prima Mea Carte Despre Păsări
Prima Mea Carte Despre Păsări
Ebook82 pages3 hours

Prima Mea Carte Despre Păsări

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Zboară în lumea păsărilor cu această încântătoare introducere în lumea locuitoarelor înaripate ale planetei. Fotografii strălucite ilustrează fiecare pagină plină de date, prezentând micilor cititori zeci de păsări, de la măcălendri și gaițe albastre la pufini și tucani.

În carte vei găsi: • Peste 200 de fotografii incredibile • Explicații adecvate vârstei privind rolul pe care fiecare pasăre îl are în mediu • Întrebări care încurajează învățarea interactivă • Un text simplu, destinat cititorilor începători sau cititului cu voce tare, plus informații amuzante la fiecare pagină • Sfaturi pentru părinți, vizând extinderea experienței dincolo de paginile acestei cărți

LanguageRomână
Release dateJun 3, 2020
ISBN9786063360695
Prima Mea Carte Despre Păsări

Read more from Catherine D. Hughes

Related to Prima Mea Carte Despre Păsări

Related ebooks

Nature For You