Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Prima mea carte despre oceane
Prima mea carte despre oceane
Prima mea carte despre oceane
Ebook92 pages35 minutes

Prima mea carte despre oceane

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Scufundă-te în oceanul planetar cu ajutorul acestei încântătoare introduceri în lumea acvatică a planetei și fă cunoștință cu fascinanții ei locuitori. Fotografii strălucite ilustrează fiecare pagină plină date, prezentând micilor cititori peste 30 de animale marine – de la corali minusculi la cel mai mare animal al planetei: balena albastră.

În carte vei găsi: • Peste 200 de fotografii incredibile • Explicații adecvate vârstei privind conceptele importante legate de ocean • În fiecare capitol, întrebări care încurajează învățarea interactivă • Un text simplu, destinat cititorilor începători sau cititului cu voce tare, plus informații amuzante la fiecare pagină • Sfaturi pentru părinți, vizând extinderea experienței dincolo de paginile acestei cărți

LanguageRomână
Release dateJun 3, 2020
ISBN9786063360688
Prima mea carte despre oceane

Read more from Catherine D. Hughes

Related to Prima mea carte despre oceane

Related ebooks

Environmental Science For You

View More