Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Prima Mea Carte Despre Animale
Prima Mea Carte Despre Animale
Prima Mea Carte Despre Animale
Ebook89 pages6 hours

Prima Mea Carte Despre Animale

Rating: 1 out of 5 stars

1/5

()

Read preview

About this ebook

URŞI POLARI, PINGUINI, LEI, girafe, cai de mare, broaşte, fluturi... şi multe altele. Aceste pagini amplu ilustrate îi prezintă tânărului cititor peste 30 de animale şi viaţa lor în sălbăticie.


ÎN INTERIOR VEI găsi: • Peste 200 de fotografii incredibile cu animale • Întrebări pentru a încuraja creativitatea şi interactivitatea • O hartă a lumii care îi familiarizează pe copii cu geografia • Sfaturi pentru părinţi, care prelungesc conţinutul cărţii dincolo de aceste pagini • Şi multe altele!

LanguageRomână
Release dateJun 3, 2020
ISBN9786063360657
Prima Mea Carte Despre Animale

Read more from Catherine D. Hughes

Related to Prima Mea Carte Despre Animale

Related ebooks

Nature For You