Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O crimă anunțată
O crimă anunțată
O crimă anunțată
Ebook341 pages4 hours

O crimă anunțată

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Când gazeta locală anunță că va avea loc o crimă la Little Paddocks, vineri, 29 octombrie, la ora 18.30, tot satul, crezând că este vorba de un joc, se prezintă la întâlnire. Dar, brusc, toate luminile se sting, se aud împușcături, apoi este descoperit un tânăr necunoscut, ucis. Iar acesta este doar începutul. Alte crime urmează, și numai Miss Marple va fi în stare să soluționeze cea mai ingenioasă crimă.

LanguageRomână
Release dateJan 19, 1900
ISBN9786063360558
O crimă anunțată
Author

Agatha Christie

Agatha Christie is the most widely published author of all time, outsold only by the Bible and Shakespeare. Her books have sold more than a billion copies in English and another billion in a hundred foreign languages. She died in 1976, after a prolific career spanning six decades.

Related to O crimă anunțată

Related ebooks

Mystery For You