Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Enciclopedia stiintei
Enciclopedia stiintei
Enciclopedia stiintei
Ebook161 pages7 hours

Enciclopedia stiintei

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

DE LA ATOMI MINUSCULI LA PLACI TECTONICE, DE LA SPATIUL COSMIC LA ABISURILE OCEANULUI, ENCICLOPEDIA STIINTEI ARE O VASTA ARIE DE CUPRINDERE A CUNOSTINTELOR ZILELOR NOASTRE.
• Date fascinante despre cutremure, electricitate, elemente și tot ce vrei să afli despre știință
• Casete despre oameni de știință și despre descoperiri fantastice
• „Încearcă și tu!“ – miniexperimente pe care le poți face tu însuți pentru a vedea știința în acțiune
• Fotografii color impresionante care prezintă totul, de la spațiul cosmic la planeta Pământ
• Subiecte de mare interes – materia, forțe și mașini, energia, electronica, universul, viața pe Pământ, corpul uman și planeta Terra

LanguageRomână
Release dateJun 3, 2020
ISBN9786063360084
Enciclopedia stiintei
Read preview

Related to Enciclopedia stiintei

Related ebooks

Books Recommended For You