Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Primul meu atlas ilustrat
Primul meu atlas ilustrat
Primul meu atlas ilustrat
Ebook24 pages14 minutes

Primul meu atlas ilustrat

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

PRIMUL MEU ATLAS ILUSTRAT

CULTURĂ GENERALĂ
HĂRȚI ATRACTIVE
ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Descoperă cele șapte continente cu ajutorul hărților frumos ilustrate din acest atlas. De la imagini și informații esențiale la întrebări menite să-ți dezvolte spiritul de observație și curiozitatea de explorator, această cărticică te va trimite într-o călătorie plină de aventură în cele patru colțuri ale lumii. Învață cum să citești hărți, află ce este specific fiecărei regiuni de pe planetă și descoperă mai multe despre cultura oamenilor din fiecare zonă.

O lecție de geografie perfectă pentru toți copiii pasionați de lumea în care trăim.

LanguageRomână
Release dateSep 11, 2019
ISBN9786063359989
Primul meu atlas ilustrat
Read preview

Related to Primul meu atlas ilustrat

Related ebooks

Children's Games & Activities For You

View More

Related categories