Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

250 de lucruri de încercat într-o viață - pentru cupluri
250 de lucruri de încercat într-o viață - pentru cupluri
250 de lucruri de încercat într-o viață - pentru cupluri
Ebook128 pages

250 de lucruri de încercat într-o viață - pentru cupluri

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

În cartea aceasta veți găsi 250 de lucruri nebunești, amuzante și unice, iar uneori chiar foarte serioase, pe care să le faceți cu copilul vostru. Cartea aceasta vă va schimba cu siguranță viața! Chiar așa! Graţie acestui volum, veţi ajunge să vă cunoaşteţi mai bine copilul. Vă va oferi ocazia să trăiţi aventuri palpitante. Cu puţin noroc, cartea aceasta vă va împlini chiar toate visurile!

Porniți la vânătoare de comori, organizați curse de melci, învățați-l să meargă pe bicicletă și coaceți împreună fursecuri! Acestea sunt doar câteva puncte de pe lista cu 250 de idei care vă vor îmbogăți viața și vă vor face prietenia chiar și mai trainică. Acceptați provocarea?

● Cu locuri pentru cele mai frumoase și mai amuzante poze ale voastre!
● Cu pagini suplimentare pentru propria voastră listă cu mari dorințe super-nebune!
● O carte pe care-o veți păstra toată viața!

LanguageRomână
Release dateApr 2, 2018
ISBN9786063359965
250 de lucruri de încercat într-o viață - pentru cupluri
Read preview

Read more from Elise De Rijck

Related to 250 de lucruri de încercat într-o viață - pentru cupluri

Books Recommended For You

Reviews for 250 de lucruri de încercat într-o viață - pentru cupluri

Rating: 3 out of 5 stars
3/5

4 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    250 de lucruri de încercat într-o viață - pentru cupluri - Elise de Rijck

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1