Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Micii eroi - Ernest Shackleton
Micii eroi - Ernest Shackleton
Micii eroi - Ernest Shackleton
Ebook32 pages2 hours

Micii eroi - Ernest Shackleton

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Majoritatea eroilor pe care îi cunoaștem sunt fiinţe extraordinare, înzestrate cu puteri magice și purtând pe umeri o capă care flutură în vânt. Există însă și eroi în carne și oase, ca mine și ca tine, care uneori s-au înșelat, dar alteori au descoperit lucruri măreţe. Ernest Shakleton a fost unul dintre ei. Superputerile lui au fost neobositul spirit de aventură, o barcă solidă și o doză uriașă de tenacitate. Datorită lor a reușit să salveze viaţa celor douăzeci și șapte de marinari care l-au însoţit în expediţia transantarctică la bordul vasului Endu rance , după un an și jumătate petrecut în mijlocul Oceanului Antarctic.

LanguageRomână
Release dateJun 29, 2020
ISBN9786063359828
Micii eroi - Ernest Shackleton

Read more from Javier Alonso López

Related to Micii eroi - Ernest Shackleton

Related ebooks

Children's For You