Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Scara magică spre succes
Scara magică spre succes
Scara magică spre succes
Ebook193 pages3 hours

Scara magică spre succes

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

„Când poți obține tot ce vrei fără a încălca drepturile altora, atunci deții puterea… singura putere adevărată.“
Napoleon Hill
Adevărații lideri nu se nasc, ei se formează, spune Napoleon Hill, unul dintre părinții literaturii motivaționale. Indiferent de domeniul în care activezi, poți reuși în viață dacă înțelegi că diferența dintre succes și eșec este în mare parte diferența dintre gândirea pozitivă și cea negativă. Tu ești stăpânul destinului tău, pentru că tu controlezi singurul lucru care poate schimba și redirecționa cursul destinului uman – puterea gândului. O carte mai actuală ca niciodată, concepută ca un curs în 17 lecții ce condensează într-un mod foarte simplu și usor de însușit principiile-cheie ale legii succesului. Pune în practică obiceiuri precum cele de mai jos și iți vei schimba viața:
• Un scop clar
• Încrederea în sine
• Imaginația
• Entuziasmul
• Autocontrolul
• Obiceiul de a face mai mult decât ești plătit să faci
• O personalitate placută
• Gândirea precisă
• Concentrarea
• Toleranța

LanguageRomână
Release dateMay 20, 2019
ISBN9786063359477
Scara magică spre succes
Read preview

Read more from Napoleon Hill

Related to Scara magică spre succes

Related ebooks

Meditation and Stress Management For You