Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Rețeta Succesului
Rețeta Succesului
Rețeta Succesului
Ebook155 pages2 hours

Rețeta Succesului

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

„Eșecul nu înseamnă că nu vei reuși niciodată. Înseamnă doar că va dura mai mult timp. […] Când vine vorba ce îți place să faci, lucrul pentru care ai fost menit, țintește sus. Așteptările contează mai puțin. Ai căzut și când ai învățat să mergi, nu-i așa?“
John C. Maxwell

Ce anume îți poate schimba viața? Cum pot doi oameni care au aceleași competențe și abilități să obțină rezultate complet diferite? Răspunsul este atitudinea. Dacă te-ai întrebat vreodată ce te împiedică să reușești în viață, atât pe plan profesional, cât și personal, poate e cazul să îți îndrepți atenția asupra acestei trăsături căreia probabil nu îi acorzi suficient de multă importanță. Chiar dacă nu poate înlocui experiența și competența, cu siguranță te va ajuta în toate celelalte privințe.
Din această carte vei afla:
• Ce poate face și ce nu poate face atitudinea pentru tine și cum o poți transforma într-un atu.
• Cum să faci față celor cinci mari obstacole în calea atitudinii cu care toată lumea se confruntă: descurajarea, schimbarea, problemele, teama și eșecul.

LanguageRomână
Release dateMay 30, 2019
ISBN9786063359453
Rețeta Succesului

Related to Rețeta Succesului

Related ebooks

Self-Improvement For You