Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

52 De Afirmații Săptămânale și Tehnici Practice Pentru a‑ți Descătușa Puterea Subconștientului
52 De Afirmații Săptămânale și Tehnici Practice Pentru a‑ți Descătușa Puterea Subconștientului
52 De Afirmații Săptămânale și Tehnici Practice Pentru a‑ți Descătușa Puterea Subconștientului
Ebook395 pages5 hours

52 De Afirmații Săptămânale și Tehnici Practice Pentru a‑ți Descătușa Puterea Subconștientului

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

„Puterea subconștientului tău te poate scăpa de confuzie, nefericire, melancolie și eșec, te poate ajuta să-ți rezolvi problemele, te poate elibera de constrângeri emoționale și fizice și te poate aduce pe drumul regal al libertății, fericirii, sănătății, avuției și liniștii sufletești.“
Joseph Murphy

De-a lungul istoriei, cei mai de succes oameni nu au fost cei care au acceptat pur și simplu realitatea din jurul lor, ci aceia care și-au imaginat o realitate mai bună și care au crezut în ea cu atâta putere încât au reușit să o și materializeze – să schimbe starea de fapt din jurul lor. Află din această carte cum poți și tu să îți creezi propria realitate prin puterea subconștientului, pentru că ai puterea incredibilă de a fi, de a face și de a primi tot ceea ce îți dorești, imaginezi și crezi cu adevărat.

LanguageRomână
Release dateSep 5, 2019
ISBN9786063359415
52 De Afirmații Săptămânale și Tehnici Practice Pentru a‑ți Descătușa Puterea Subconștientului

Related to 52 De Afirmații Săptămânale și Tehnici Practice Pentru a‑ți Descătușa Puterea Subconștientului

Related ebooks

Meditation and Stress Management For You

View More