Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Puterea Emoțiilor Pozitive
Puterea Emoțiilor Pozitive
Puterea Emoțiilor Pozitive
Ebook384 pages7 hours

Puterea Emoțiilor Pozitive

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

O rețetă fundamentată științific pentru bucurie, sănătate și creativitate. Citește zilnic unul-două capitole sau oricât ai nevoie pentru a-ți risipi starea morocănoasă.“
Daniel Gilbert
„Cartea e plină de observații profunde legate de comportamentul omenesc, precum și de sugestii utile privitoare la modul în care pot fi acestea aplicate în viața de fiecare zi.“
Mihaly Csikszentmihalyi
„Barbara Fredrickson este […] prima care a investigat serios sensurile, cauzele, funcțiile și implicațiile bucuriei, recunoștinței, seninătății, interesului, speranței, mândriei, amuzamentului, inspirației, venerației și iubirii.“
Sonja Lyubomirsky
Reţeta autoarei pentru o viaţă mai bună, bazată pe teoria „extinde şi construiește“ şi pe raportul optimismului, conține tehnici uşor de aplicat ce limitează impactul negativismului asupra vieţii noastre de zi cu zi, dar şi instrumente practice pentru evaluarea și dezvoltarea emoțiilor pozitive. Bazată pe studii și experimente ştiinţifice, precum şi pe cele mai recente informații din domeniu, cartea reprezintă un adevărat ghid pentru depăşirea obstacolelor, crearea de relații mai bune cu cei din jur şi o viaţă fericită.

LanguageRomână
Release dateJul 5, 2019
ISBN9786063359408
Puterea Emoțiilor Pozitive
Read preview

Related to Puterea Emoțiilor Pozitive

Related ebooks

Psychology For You