Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Principiile Succesului
Principiile Succesului
Principiile Succesului
Ebook221 pages4 hours

Principiile Succesului

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

„DACĂ VREM SĂ AVEM SUCCES ÎN VIAȚĂ, ÎNCREDEREA ÎN SINE ESTE ABSOLUT ESENȚIALĂ. ÎN FOND, DACĂ NU CREDEM ÎN NOI ÎNȘINE, CU SIGURANȚĂ CĂ NIMENI ALTCINEVA NU VA CREDE.“ DALE CARNEGIE

Dale Carnegie avea o capacitate extraordinară de a-i face pe oameni să devină conștienți de abilitățile lor ascunse, să fie mai eficienți și mai încrezători în sine. Fie că dorești să reușești în afaceri, să-ți sporești veniturile ori să ai relații avantajoase, urmează principiile sale pentru obținerea succesului, extrase din interviurile susținute de autor atât cu oameni obișnuiți, cât și cu diverse personalități, și vei putea progresa în orice aspect al vieții tale.

LanguageRomână
Release dateJan 17, 1900
ISBN9786063359361
Principiile Succesului
Read preview

Read more from Dale Carnegie

Related to Principiile Succesului

Related ebooks

Self-Management For You