Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Povestitorul
Povestitorul
Povestitorul
Ebook577 pages10 hours

Povestitorul

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Sage Singer este brutăreasă. Lucrează noaptea pentru a pregăti pâinea și produsele de patiserie pentru a doua zi, încercând să scape de singurătate și să uite de moartea mamei sale. Când Josef Weber, un bărbat în vârstă din grupul de sprijin emoțional la care participă Sage, începe să vină din ce în ce mai des la brutărie, între ei se naște o prietenie improbabilă. În ciuda diferențelor, ei văd unul în celălalt cicatricile ascunse pe care ceilalți nu le pot vedea.
Totul se schimbă însă în ziua în care Josef îi mărturisește un secret de mult îngropat, pe care nimeni altcineva din oraș nu l-ar fi suspectat, și îi cere lui Sage o favoare extraordinară. Dacă acceptă, ea se va confrunta nu doar cu repercusiuni morale, ci și cu unele legale. Cu propria identitate pusă sub semnul întrebării, Sage începe să se îndoiască de viața sa și a familiei sale. Când alegerea morală devine imperativ moral? Și care este granița dintre pedeapsă și dreptate, iertare și milă?
În acest roman emoționant, Jodi Picoult explorează cu eleganță alegerile pe care le facem pentru a ne proteja familia și pentru a împiedica trecutul să ne dicteze viitorul.
„Captivantul roman al lui Picoult abordează subiectul Holocaustului cu abilitate, cumpătare și o imensă sensibilitate...
O alegorie vie a pierderii, a iertării și a umanității fundamentale care există în noi toți. Nenumărații ei admiratori vor descoperi toate calităţile cu care i-a obișnuit până acum: o lectură fascinantă, cercetare amănunțită și un final revelator.“
Library Journal
„Un roman plurivalent, construit cu desăvârșită atenție, despre forța transformatoare a povestirii.“
Newsday

LanguageRomână
Release dateMay 20, 2020
ISBN9786063359347
Povestitorul
Read preview

Read more from Jodi Picoult

Related to Povestitorul

Related ebooks

Suspense For You