Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Campanii și bătălii - 03 - Alexandru cel Mare. Campaniile din 336–323 î.Hr.
Campanii și bătălii - 03 - Alexandru cel Mare. Campaniile din 336–323 î.Hr.
Campanii și bătălii - 03 - Alexandru cel Mare. Campaniile din 336–323 î.Hr.
Ebook114 pages9 hours

Campanii și bătălii - 03 - Alexandru cel Mare. Campaniile din 336–323 î.Hr.

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Aceste volume oferă o relatare concisă şi lucidă a unor campanii militare (...), precum şi o analiză pătrunzătoare a strategiilor şi a modului de conducere. Ideale pentru şcoală, dar şi pentru lecturi la gura sobei.“
James M. McPherson, câştigător al Premiului Pulitzer

Epoca lui Alexandru și cucerirea Imperiului Persan sau „ahemenid“ constituie un moment crucial în istoria universală. Această carte prezintă o incursiune fascinantă în faptele de arme ale unuia dintre cei mai mari generali cunoscuți vreodată. Cuceririle lui Alexandru au o semnificație profundă. Desăvârșind noile arme și tactici dezvoltate de tatăl său, Filip al II-lea, și combinându-le cu folosirea unor unități specializate și a ultimelor strategii în materie de război de asediu, Alexandru a permis regatului Macedoniei să depășească limitările armatelor orașelor-stat și să cucerească lumea.

LanguageRomână
Release dateMay 18, 2020
ISBN9786063359156
Campanii și bătălii - 03 - Alexandru cel Mare. Campaniile din 336–323 î.Hr.
Read preview

Related to Campanii și bătălii - 03 - Alexandru cel Mare. Campaniile din 336–323 î.Hr.

Related ebooks

Wars & Military For You