Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Campanii și bătălii - 05 - Spartacus și Razboiul Sclavilor 73–71 î.Hr.
Campanii și bătălii - 05 - Spartacus și Razboiul Sclavilor 73–71 î.Hr.
Campanii și bătălii - 05 - Spartacus și Razboiul Sclavilor 73–71 î.Hr.
Ebook118 pages10 hours

Campanii și bătălii - 05 - Spartacus și Razboiul Sclavilor 73–71 î.Hr.

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Aceste volume oferă o relatare concisă şi lucidă a unor campanii militare (...), precum şi o analiză pătrunzătoare a strategiilor şi a modului de conducere.
Ideale pentru şcoală, dar şi pentru lecturi la gura sobei.“
James M. McPherson, câştigător al Premiului Pulitzer

În 73 î.Hr., Roma a trăit cel mai mare coșmar al unei socie- tăți sclavagiste – un gladiator răzvrătit a organizat o rebeliune a sclavilor. Spartacus, un trac, a evadat dintr-o școală de gladiatori și a format o armată din sclavi fugari și alți dezmoșteniți ai soartei. Cu vreo 70 000 de oameni, Spartacus a răvășit Campania, luând cu asalt orașele Cumae, Nola și Nuceria și învingând două armate consulare, punând o mare presiune asupra Romei. La comanda unei mari armate, M. Licinius Crassus l-a învins pe Spartacus și i-a zdrobit armata într-o confruntare majoră la izvoarele râului Silarus. Ca avertisment pentru alții, a crucificat 6 000 de prizonieri pe drumul dintre Capua, unde izbucnise revolta, până la porțile Romei.

LanguageRomână
Release dateNov 10, 2018
ISBN9786063359170
Campanii și bătălii - 05 - Spartacus și Razboiul Sclavilor 73–71 î.Hr.

Related to Campanii și bătălii - 05 - Spartacus și Razboiul Sclavilor 73–71 î.Hr.

Related ebooks

Wars & Military For You