Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mari Comandanți - 10 - Dwight Eisenhower
Mari Comandanți - 10 - Dwight Eisenhower
Mari Comandanți - 10 - Dwight Eisenhower
Ebook127 pages1 hour

Mari Comandanți - 10 - Dwight Eisenhower

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

În lunga lui carieră de ofițer de infanterie, Eisenhower a ținut rareori o pușcă în mână și nu a luptat nici măcar
într-o singură bătălie, dar a ajuns să comande cea mai modernă și mai puternică forță armată care exista atunci în lume. El a reprezentat tipul comandantului militar fundamental nou, potrivit pentru solicitările impuse de războiul industrializat al secolului XX, în care inamicul era învins mai degrabă printr-un management superior decât prin forța concretă a armelor. Probabil cea mai importantă calitate a lui Eisenhower a fost aceea de om de stat, care a reușit să țină laolaltă o coaliție fracturată, în ciuda relațiilor dificile dintre comandanții americani și britanici, și care ulterior avea să stea în fruntea țării ca președinte, într-o perioadă în care Războiul Rece era în plină desfășurare.

LanguageRomână
Release dateMay 20, 2020
ISBN9786063359125
Mari Comandanți - 10 - Dwight Eisenhower
Read preview

Read more from Steven J. Zaloga

Related to Mari Comandanți - 10 - Dwight Eisenhower

Related ebooks

Historical Biographies For You

View More