Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mari Comandanți - 07 - Erich Von Manstein
Mari Comandanți - 07 - Erich Von Manstein
Mari Comandanți - 07 - Erich Von Manstein
Ebook134 pages49 hours

Mari Comandanți - 07 - Erich Von Manstein

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Erich von Manstein a fost unul dintre comandanții germani de succes din al Doilea Război Mondial. Un apostol
al conceptului german de Bewegungskrieg – război de manevră –, el a fost responsabil de planul operativ al străpungerii germane prin pădurea Ardeni, în urma căreia s-a reușit cucerirea rapidă a Franței în 1940.
În 1941 comanda un corp de panzere în atacul de la Leningrad și o armată în Crimeea, iar în 1942 participa
la cucerirea Sevastopolului. În calitate de comandant al Heeresgruppe Don, el a avut misiunea de a organiza
încercarea de a recupera poziția germană de la Stalingrad, sortită eșecului, iar în martie 1943 a reușit o mare răsturnare de situație în a treia bătălie de la Harkov, probabil cea mai bună bătălie a sa. Cartea de față este o istorisire militară a celor mai importante bătălii la care a participat von Manstein, în care se analizează tacticile, deciziile, dar și trăsăturile sale de caracter care au contribuit la succesul său în război și au făcut din el unul dintre cei mai respectați comandanți germani.

LanguageRomână
Release dateMay 20, 2020
ISBN9786063359095
Mari Comandanți - 07 - Erich Von Manstein
Read preview

Read more from Robert Forczyk

Related to Mari Comandanți - 07 - Erich Von Manstein

Related ebooks

Historical Biographies For You