Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mari Comandanți - 08 - George S. Patton
Mari Comandanți - 08 - George S. Patton
Mari Comandanți - 08 - George S. Patton
Ebook125 pages1 hour

Mari Comandanți - 08 - George S. Patton

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

George S. Patton Jr. a fost un comandant american emblematic în al Doilea Război Mondial și este considerat
cel mai bun specialist în războiul cu mecanizate din armata americană. După ce a urmărit bandiți în războiul
de la granița mexicană din 1917, el a condus în Primul Război Mondial prima unitate de tancuri a Statelor Unite.
După dezastrul de la trecătoarea Kasserine, din Africa de Nord, în 1943, a reușit să refacă reputația armatei
americane cu victoriile obținute în Tunisia și mai târziu în Sicilia, în iulie 1943. Dar faima adevărată a lui Patton
avea să vină un an mai târziu, după debarcările din Normandia, ofensiva din Ardeni și traversarea Rinului.
În această carte sunt descrise și analizate acțiunile lui Patton, într-un nou studiu dedicat uneia dintre cele
mai interesante și mai controversate figuri ale istoriei militare americane.

LanguageRomână
Release dateMar 11, 2016
ISBN9786063359101
Mari Comandanți - 08 - George S. Patton
Read preview

Read more from Steven J. Zaloga

Related to Mari Comandanți - 08 - George S. Patton

Related ebooks

Historical Biographies For You

View More