Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Primul Război Mondial - 10 - St Mihiel 1918
Primul Război Mondial - 10 - St Mihiel 1918
Primul Război Mondial - 10 - St Mihiel 1918
Ebook122 pages1 hour

Primul Război Mondial - 10 - St Mihiel 1918

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

La ora 6.00 pe 12 septembrie 1918, într-o dimineață cu ploaie și trăsnete, armata americană a lansat prima sa ofensivă majoră din cadrul Primului Război Mondial, având ca obiectiv eliminarea înălțimilor St. Mihiel. Sprijinite de trupe coloniale franceze, Corpurile de armată I, IV și V americane au trecut prin liniile germane slăbite și, până la 13 septembrie, punga a fost închisă. Înălțimea fortificată, care îi chinuise pe Aliați vreme de patru ani, a fost anihilată în mai puțin de două ore. Deși operațiunea s-a soldat cu 7 000 de victime în rândul americanilor, bătălia a fost considerată o victorie aliată imensă. În plus, ea le-a demonstrat francezilor și britanicilor că americanii erau capabili să ducă la bun sfârșit operațiuni la scară amplă și cu arme combinate.

LanguageRomână
Release dateMay 20, 2020
ISBN9786063359026
Primul Război Mondial - 10 - St Mihiel 1918
Read preview

Related to Primul Război Mondial - 10 - St Mihiel 1918

Related ebooks

Books Recommended For You