Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Primul Război Mondial - 08 - Revolta Araba 1916-1918
Primul Război Mondial - 08 - Revolta Araba 1916-1918
Primul Război Mondial - 08 - Revolta Araba 1916-1918
Ebook122 pages1 hour

Primul Război Mondial - 08 - Revolta Araba 1916-1918

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Revolta Arabă dintre anii 1916–1918 a fost unul dintre cele mai dramatice evenimente din Primul Război Mondial. Ca urmare a desfășurării ei a rezultat nașterea Orientului Mijlociu modern și tot ea a dat naștere unuia dintre cele mai de durată mituri ale războiului, povestea lui Lawrence al Arabiei. Această carte descrie felul în care o rebeliune de proporții locale și cu aspirații doar pentru regiunea Hejaz din Arabia a crescut la asemenea proporții încât, la sfârșitul anului 1918, a reprezentat o parte de importanță majoră a efortului Aliaților în Palestina și în Siria. Sprijinite de consilieri britanici și francezi, inclusiv de influentul T.E. Lawrence (alias Lawrence al Arabiei), armatele arabe s-au transformat într-o forță militară coerentă capabilă să învingă armata Imperiului Otoman.

LanguageRomână
Release dateDec 5, 2017
ISBN9786063359002
Primul Război Mondial - 08 - Revolta Araba 1916-1918

Related to Primul Război Mondial - 08 - Revolta Araba 1916-1918

Related ebooks

Wars & Military For You