Primul Război Mondial - 05 - Vimy 1917
Primul Război Mondial - 05 - Vimy 1917
Primul Război Mondial - 05 - Vimy 1917
Ebook131 pages2 hours

Primul Război Mondial - 05 - Vimy 1917

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Creasta Vimy a fost unul dintre cele mai importante locuri, din punct de vedere strategic, pe frontul de vest în timpul Primului Război Mondial, deoarece, având o înălțime maximă de 145 de metri, oferea celui care o stăpânea o amplă vedere de ansamblu a câmpiei înconjurătoare. La începutul anului 1917 a fost considerată practic inexpugnabilă, dar, pe 9 aprilie, Corpul de ar- mată canadian, aflat sub comanda generalului-locotenent britanic Sir Julian Byng, a luat-o cu asalt ca parte a mai amplei ofensive Arras. În cursul uneia dintre cele mai spectaculoase operațiuni de atac din Marele Război, canadienii au cucerit aproape întreaga creastă doar într-o singură zi. Această carte descrie eforturile care s-au depus pentru pregătirea fiecărui aspect al acestui atac în care, luptând din greu, trupele canadiene și britanice au obținut un succes fără precedent până în acel moment.

LanguageRomână
Release dateOct 5, 2017
ISBN9786063358913
Primul Război Mondial - 05 - Vimy 1917
Read preview

Read more from Alexandre Turner

Related to Primul Război Mondial - 05 - Vimy 1917

Related ebooks

Wars & Military For You