Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Primul Război Mondial - 03 - Somme 1916
Primul Război Mondial - 03 - Somme 1916
Primul Război Mondial - 03 - Somme 1916
Ebook116 pages2 hours

Primul Război Mondial - 03 - Somme 1916

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

În contextul istoric și militar a ceea ce s-a numit Marele Război, prima zi a bătăliei de pe Somme a fost dintotdeauna percepută ca o zi tragică pentru armata britanică din cauza măcelăririi a 60 000 de oameni pe câmpul de luptă. Ceea ce a fost socotită o proastă planificare din partea comandamentului britanic a dus, în cele din urmă, la trimiterea soldaților în no man's land pentru a da piept cu ororile sârmei ghimpate și ale tirurilor în valuri ale mitralierelor germane. Și totuși, au existat momente de triumf printre tragedii. Această carte discută despre succesele și eșecurile trupelor britanice și germane de-a lungul frontului. De asemenea, prin fotografii de epocă și hărți minuțioase, oferă o descriere amănunțită a bătăliei înseși, urmărind acțiunile individuale ale unităților de-a lungul zilei de 1 iulie.

LanguageRomână
Release dateMay 20, 2020
ISBN9786063358890
Primul Război Mondial - 03 - Somme 1916
Read preview

Related to Primul Război Mondial - 03 - Somme 1916

Related ebooks

Books Recommended For You