Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Al Doilea Război Mondial - 10 - Berlin 1945
Al Doilea Război Mondial - 10 - Berlin 1945
Al Doilea Război Mondial - 10 - Berlin 1945
Ebook117 pages27 hours

Al Doilea Război Mondial - 10 - Berlin 1945

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Al Treilea Reich al lui Hitler era în pragul colapsului total la mijlocul lui aprilie 1945, când Armata Roșie se afla la mai puțin de 100 de kilometri est de Berlin, fiind gata să captureze capitala Germaniei. Istoricul Peter Antill descrie desfășurarea evenimentelor din această incitantă filă de istorie, examinând marșul sovieticilor către Berlin și rezistența finală a germanilor. Această carte, beneficiind de o mulțime de hărți și de ilustrații, oferă o descriere plină de dramatism a ultimelor clipe ale celui de-al Treilea Reich, la sfârșitul conflagrației mondiale în Europa, și explorează strategia ambelor tabere și tacticile improvizate ale războiului urban.

LanguageRomână
Release dateMay 18, 2020
ISBN9786063358869
Al Doilea Război Mondial - 10 - Berlin 1945

Related to Al Doilea Război Mondial - 10 - Berlin 1945

Related ebooks

Wars & Military For You