Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Al Doilea Război Mondial - 08 - Cassino 1944
Al Doilea Război Mondial - 08 - Cassino 1944
Al Doilea Război Mondial - 08 - Cassino 1944
Ebook124 pages1 hour

Al Doilea Război Mondial - 08 - Cassino 1944

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Bătălia pentru Cassino a fost, poate, cea mai îndârjită ciocnire din întreaga campanie din Italia. Culmea care domina regiunea, Monte Cassino, încununată de superba, dar nefericita mănăstire benedictină medievală, a constituit punctul central al întregii Linii Gustav, un formidabil sistem defensiv întins de-a latul Peninsulei Italice. Această poziție controla complet valea Liri și Autostrada 6, drumul strategic vital către Roma. Între ianuarie și mai 1944, Aliații au depus eforturi supraomenești, sfidând terenul neospitalier și vremea nefavorabilă, pentru a învinge unitățile germane de parașutiști care au apărat cu tenacitate vitalul vârf de munte. Lucrarea lui Ken Ford, bine documentată și cu fotografii de epocă, detaliază dramaticele evenimente ale bătăliei pentru străpungerea Liniei Gustav.

LanguageRomână
Release dateMay 18, 2020
ISBN9786063358845
Al Doilea Război Mondial - 08 - Cassino 1944
Read preview

Related to Al Doilea Război Mondial - 08 - Cassino 1944

Related ebooks

Wars & Military For You