Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Al Doilea Război Mondial - 07 - Kursk 1943
Al Doilea Război Mondial - 07 - Kursk 1943
Al Doilea Război Mondial - 07 - Kursk 1943
Ebook118 pages8 hours

Al Doilea Război Mondial - 07 - Kursk 1943

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

În vara lui 1943, după ce și-a revenit în urma înfrângerii dezastruoase de la Stalingrad, Hitler a declanșat ultimul mare atac al Germaniei pe Frontul de Est – Operațiunea Citadela, care viza colina Kursk. Numai o victorie nimicitoare, cum fuseseră cele din verile precedente, ar fi putut să aducă din nou controlul strategic în mâinile germanilor.
Dar sovieticii erau gata și așteptau, după ce se pregătiseră intens pentru atac. Ciocnirile de trupe și armament atinseseră o cotă catastrofală – totuși Frontul de Nord fusese mai puțin afectat de război decât Frontul de Sud. Acum, un renumit expert în războiul cu blindate analizează cum doi dintre cei mai buni comandanți, Model și Rokossovski, au susținut lupta care avea să fie cea mai costisitoare campanie de la începutul conflictului. Acest volum prezintă ofensiva germană și contraofensiva sovietică. În el veți găsi fotografii pline de viață, hărți detaliate și imagini 3D cu caracter informativ, precum și relatarea captivantă a bătăliei care va schimba definitiv cursul războiului.

LanguageRomână
Release dateMay 18, 2020
ISBN9786063358838
Al Doilea Război Mondial - 07 - Kursk 1943
Read preview

Read more from Robert Forczyk

Related to Al Doilea Război Mondial - 07 - Kursk 1943

Related ebooks

Wars & Military For You