Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Al Doilea Război Mondial - 02 - Pearl Harbor 1941
Al Doilea Război Mondial - 02 - Pearl Harbor 1941
Al Doilea Război Mondial - 02 - Pearl Harbor 1941
Ebook128 pages2 hours

Al Doilea Război Mondial - 02 - Pearl Harbor 1941

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

7 decembrie 1941 – una dintre zilele decisive ale celui de al Doilea Război Mondial, zi în care SUA au intrat în luptă. Șase portavioane japoneze și-au lansat încărcătura mortală, în două atacuri aeriene succesive, asupra Flotei Pacificului staționate la Pearl Harbor. În funcție de punctul de vedere adoptat, atacul a fost fie o strălucită manevră de strategie militară îndrăzneață, fie un exemplu de nemernicie fără egal. Acestă carte dezvăluie aspecte inedite ale atacului și spulberă mituri care au fost create în jurul zilei fatidice – zi despre care Franklin D. Roosevelt a spus că „va trăi în infamie“.

LanguageRomână
Release dateMay 18, 2020
ISBN9786063358760
Al Doilea Război Mondial - 02 - Pearl Harbor 1941
Read preview

Related to Al Doilea Război Mondial - 02 - Pearl Harbor 1941

Related ebooks

Books Recommended For You