Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Al Doilea Război Mondial - 01 - Moscova 1941
Al Doilea Război Mondial - 01 - Moscova 1941
Al Doilea Război Mondial - 01 - Moscova 1941
Ebook114 pages86 hours

Al Doilea Război Mondial - 01 - Moscova 1941

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

Până la sfârșitul lui septembrie 1941, trupele sovietice suferiseră deja pierderi înfiorătoare de peste două mi- lioane de oameni, când Hitler și-a redirecționat armatele victorioase spre inima Uniunii Sovietice – Moscova.
Dar, la sfârșitul anului, germanii s-au văzut siliți să lanseze atacul final înainte de venirea teribilei ierni rusești. Stalin căuta disperat să câștige timp ca să adune toate resursele pentru apărarea capitalei. Această carte descrie Operațiunea Taifun, asaltul german asupra Moscovei, una dintre cele mai ample operațiuni militare a războiului și prima înfrângere a lui Hitler.

LanguageRomână
Release dateMay 18, 2020
ISBN9786063358753
Al Doilea Război Mondial - 01 - Moscova 1941
Read preview

Read more from Robert Forczyk

Related to Al Doilea Război Mondial - 01 - Moscova 1941

Related ebooks

Books Recommended For You