Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Al Doilea Război Mondial - 06 - Stalingrad 1942
Al Doilea Război Mondial - 06 - Stalingrad 1942
Al Doilea Război Mondial - 06 - Stalingrad 1942
Ebook122 pages2 hours

Al Doilea Război Mondial - 06 - Stalingrad 1942

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Monumentala bătălie de la Stalingrad a fost unul dintre punctele de cotitură din istoria militară a secolului XX. Aici, pe malurile fluviului Volga, Hitler a fost înfrânt hotărâtor de Armata Roșie, cea care, cu doar câteva luni înainte, părea să intre în colaps. Armata Roșie a învins (cu costuri enorme) nu formațiunile destrămate și disperate care aveau să apere Berlinul trei ani mai târziu, ci una dintre cele mai mari și mai bine echipate formațiuni de pe Frontul de Est – Armata VI comandată de Friedrich Paulus. Bătălia a jucat rolul unui catalizator pentru prăbușirea ulterioară a Wehrmachtului. Peter Antill prezintă în detaliu situația celor două armate implicate în luptă, analizează meritele comandanților și felul în care au influențat cursul luptei, întrebându-se de ce germanii au deviat de la obiectivul lor principal și au concentrat resurse atât de importante pentru o țintă secundară. Hărțile dezvăluie direcția, amplasarea și prioritățile unităților militare implicate, precum și greșelile de strategie care au dus la un război de uzură de aproape cinci luni.

LanguageRomână
Release dateMay 18, 2020
ISBN9786063358616
Al Doilea Război Mondial - 06 - Stalingrad 1942
Read preview

Related to Al Doilea Război Mondial - 06 - Stalingrad 1942

Related ebooks

Wars & Military For You