Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Poveștile de aur ale copilăriei
Poveștile de aur ale copilăriei
Poveștile de aur ale copilăriei
Ebook435 pages18 hours

Poveștile de aur ale copilăriei

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Prințese care așteaptă să fie salvate și cavaleri curajoși, animale viclene și creaturi magice, zâne bune și vrăjitoare rele, împărății îndepărtate și prieteni apropiați își dau întâlnire, ca prin farmec, în această carte.
Cele mai cunoscute povești ale fraților Grimm, ale lui Hans Christian Andersen, Charles Perrault, Carlo Collodi, laolaltă cu fabulele lui Esop, cu minunate basme englezești, rusești și orientale, îi vor purta pe cei mici în lumea viselor și îi vor face să viseze cu ochii deschiși chiar și pe cei mari.

LanguageRomână
Release dateJan 19, 2015
ISBN9786063358555
Poveștile de aur ale copilăriei
Read preview

Read more from Tony Wolf

Related to Poveștile de aur ale copilăriei

Related ebooks

Children's Fairy Tales & Folklore For You