Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ. Influență și persuasiune
INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ. Influență și persuasiune
INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ. Influență și persuasiune
Ebook105 pages1 hour

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ. Influență și persuasiune

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

A schimba modul în care simţi este o parte importantă din a schimba modul în care gândești. Cercetările arată că apelul la emoţiile umane te poate ajuta să îi convingi pe ceilalţi și să îţi construiești autoritatea ca lider. Cartea de faţă scoate în evidenţă aceste studii și îţi arată cum să acţionezi în direcţia respectivă, prezentând atât cadre cuprinzătoare pentru dezvoltarea influenţei, cât și tactici simple, punctuale, pe care le poţi folosi pentru a-i convinge pe alţii zilnic.

LanguageRomână
Release dateJan 29, 2019
ISBN9786063358500
INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ. Influență și persuasiune

Related to INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ. Influență și persuasiune

Related ebooks

Personal Growth For You