Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Inteligența Emoțională. Despre Fericire
Inteligența Emoțională. Despre Fericire
Inteligența Emoțională. Despre Fericire
Ebook134 pages1 hour

Inteligența Emoțională. Despre Fericire

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Care este natura fericirii umane si cum ajungem la ea in cursul vietii noastre profesionale? Si merita aceasta sa fie un scop? Cartea exploreaza raspunsurile la aceste intrebari prin intermediul studiilor asupra modului in care este masurata fericirea, asupra cadrelor comportamentului personal, a tehnicilor de management care dezvolta fericirea la locul de munca – si a avertismentelor care ne arata unde a fost exagerata importanta fericirii.

LanguageRomână
Release dateFeb 1, 2019
ISBN9786063358494
Inteligența Emoțională. Despre Fericire
Read preview

Related to Inteligența Emoțională. Despre Fericire

Related ebooks

Personal Growth For You