Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Frumoasa Si Bestia. Imi Place Sa Citesc. Clasa I
Frumoasa Si Bestia. Imi Place Sa Citesc. Clasa I
Frumoasa Si Bestia. Imi Place Sa Citesc. Clasa I
Ebook50 pages6 minutes

Frumoasa Si Bestia. Imi Place Sa Citesc. Clasa I

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

A fost odată un prinţ tânăr și chipeș, dar aspru și cu inima ca de piatră. Într-o zi, o vrăjitoare pe care prințul o alungase de la castel în toiul nopții aruncă asupra lui un blestem și îl transformă într-o bestie hidoasă. Vraja nu putea fi dezlegată decât dacă prințul dădea dovadă de dragoste adevărată.

LanguageRomână
Release dateSep 10, 2018
ISBN9786063358333
Frumoasa Si Bestia. Imi Place Sa Citesc. Clasa I
Read preview

Read more from Disney

Related to Frumoasa Si Bestia. Imi Place Sa Citesc. Clasa I

Related ebooks