Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Psihologia - Cei mai importanți teoreticieni
Psihologia - Cei mai importanți teoreticieni
Psihologia - Cei mai importanți teoreticieni
Ebook224 pages105 hours

Psihologia - Cei mai importanți teoreticieni

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Charles Darwin, William James, Sigmund Freud, Carl Jung, Noam Chomsky și Abraham Maslow sunt doar câțiva dintre teoreticienii ale căror idei au schimbat cursul psihologiei și pe care dr. Andrea Bonior îi aduce mai aproape de cititorul contemporan. Accesibilă și bogată în informații, această lectură te va ajuta să faci primul pas în înțelegerea modului în care funcționează mintea umană, oferindu-ți o perspectivă fascinantă asupra gândurilor și a acțiu-nilor tale.

LanguageRomână
Release dateDec 17, 2019
ISBN9786063358210
Psihologia - Cei mai importanți teoreticieni

Related to Psihologia - Cei mai importanți teoreticieni

Related ebooks

Psychology For You