Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Misterele Parisului
Misterele Parisului
Misterele Parisului
Ebook2,040 pages32 hours

Misterele Parisului

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Din saloanele aristocrației pariziene până în cocioabele dezmoșteniților sorții – fresca unei lumi în care conviețuiesc și se înfruntă mizeria morală și cele mai nobile sentimente

Apărute inițial în foileton, Misterele Parisului erau atât de palpitante, încât, după cum spunea Théophile Gautier, unii bolnavi au refuzat să moară în așteptarea finalului. A fost un fenomen literar care a bulversat societatea franceză, punând în scenă personaje cu cele mai diverse origini, caractere și situații financiare: prințul care face acte de caritate deghizat în muncitor, prostituata evlavioasă, hoțul cu suflet mare, notarul diabolic sau vicontele escroc.

Rodolphe, moștenitorul coroanei unui principat german, încearcă s-o salveze pe Floarea-Mariei, poreclită Gurista, o tânără căreia nici măcar traiul în rândurile pegrei nu i-a distrus candoarea. Pentru asta trebuie să înfrunte o bandă întreagă de tâlhari, tăinuitori și criminali, conduși de un fost ocnaș numit Profesorul și de mâna lui dreaptă, Cucuveaua. La finalul unei intrigi pasionante, cu nenumărate răsturnări de situație, pedeapsa va fi pe măsura faptelor...

LanguageRomână
Release dateOct 11, 2017
ISBN9786063358159
Misterele Parisului

Related to Misterele Parisului

Related ebooks

Historical Fiction For You