Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Rețeta Fericirii
Rețeta Fericirii
Rețeta Fericirii
Ebook346 pages6 hours

Rețeta Fericirii

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Fericirea poate fi atinsă prin găsirea echilibrului optim dintre plăcere și motivație, arată renumitul expert în științe comportamentale Paul Dolan, prin alocarea atenției în mod eficient și prin evitarea lucrurilor care ne provoacă durere și sunt lipsite de sens. Pare mai ușor de spus decât de făcut, dar, cu ajutorul unor pași simplu de pus în aplicare, inspirați din psihologie și din economie, fiecare dintre noi poate descoperi propria rețetă pentru a decide, proiecta și obține lucrurile care aduc adevărata fericire.
„Extraordinară, avangardistă și profundă. Dacă vrei să citești o carte despre fericire, alege-o pe aceasta.“
Nassim Nicholas Taleb
Dr. Paul Dolan, expert de talie mondială în domeniul fericirii, comportamentului şi politicilor publice, este profesor de ştiinţe comportamentale la London School of Economics and Political Science şi a fost cercetător asociat la Universitatea Princeton împreună cu profesorul Daniel Kahneman.De asemenea, desfășoară cercetări originale privind măsurarea fericirii, cauzele și consecințele acesteia. Este profesor invitat la Imperial College London și profesor asociat la Institute for Government din Marea Britanie. Consiliază fundaţii umanitare, companii multinaţionale şi guvernele altor state în legătură cu modul în care acestea ar putea creşte nivelul fericirii şi ar putea influenţa comportamentul oamenilor.

LanguageRomână
Release dateJan 15, 2019
ISBN9786063358067
Rețeta Fericirii
Read preview

Related to Rețeta Fericirii

Related ebooks

Personal Growth For You