Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O Scânteie De viață
O Scânteie De viață
O Scânteie De viață
Ebook444 pages7 hours

O Scânteie De viață

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

Ziua călduroasă de toamnă începe ca oricare alta la Centru – o cli­nică în care găsesc ajutor la nevoie femeile din statul Mississippi, stat în care funcționează una dintre cele mai severe legislații în privința avortului. Apoi, spre sfârșitul dimineții, un bărbat dispe­rat și îndurerat deschide focul, luându-i ostatici pe toți cei prezenți.
Sosit la fața locului, Hugh McElroy, un negociator al poliției, încearcă să ia legătura cu bărbatul și află, cu groază, că fiica sa de cincisprezece ani, Wren, se află în clinică. Dar Wren nu este singură. Alături de ea se află o asistentă care își depășește propria panică pentru a salva viața unei femei rănite; un medic care își face meseria nu în ciuda credinței sale, ci datorită acesteia; o protestatară pro-viață, deghizată în pacientă, care se găsește în fața aceleiași furii pe care ea însăși a simțit-o cândva; o tânără care a venit să avorteze și bărbatul extrem de tulburat, care a jurat să-și facă auzită vocea.
În acest roman captivant, nuanțat și bine documentat, Jodi Picoult abordează o temă complicată, reluând dezbaterea asupra opoziției dintre dreptul femeii de a alege și sacralitatea vieții, încă din momentul concepției.

„Picoult la superlativ... Un roman oportun, echidistant și care va inspira cu siguranță dezbateri.“
The Washington Post

„Narațiunea convingătoare a lui Jodi Picoult, care merge pe firul descendent al evenimentelor, explorează cu competență probleme sociale controversate.“
US Weekly

LanguageRomână
Release dateSep 2, 2019
ISBN9786063357794
O Scânteie De viață

Read more from Jodi Picoult

Related to O Scânteie De viață

Related ebooks

Contemporary Women's For You