Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

50 De Clasici
50 De Clasici
50 De Clasici
Ebook560 pages9 hours

50 De Clasici

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

50 de clasici – Spiritualitate este o colecție de comentarii pline de miez pe marginea scrierilor atemporale dedicate spiritualității și referitoare la descoperire și iluminare interioară și la găsirea unui scop în viață. Volumul aduce în prim-plan și cărți mai noi, care sunt destinate să ne marcheze viitorul. Inspiră-te pentru propria aventură și dă-ți seama că suntem „ființe spirituale care au o experiență umană“.

DESCOPERĂ povești de viață care transformă și trezesc spiritual:

Muhammad Asad • Sf. Augustin • Black Elk • Ram Dass • G.K. Chesterton • Gandhi • Margery Kempe • Malcolm X • W. Somerset Maugham • Emanuel Swedenborg • Maica Tereza • Tereza din Avila • Paramahansa Yogananda

EXTINDE-ȚI percepția și capătă un simț al scopului și al păcii
mai profund cu ajutorul acestor cărți fundamentale:

Zen și arta reparării motocicletei • Curs de miracole • Taofizica •
Cele patru legăminte • Conversații cu Dumnezeu • Puterea prezentului • Porțile percepției • Profeția de la Celestine • Pescărușul
Jonathan Livingston • Conștiința cosmică • Profetul • Tipurile experienței religioase • Cabala esențială • Viața condusă de scopuri

CÂȘTIGĂ înțelegere despre unele dintre cele mai mari întrebări
ale vieții și despre evoluția spirituală a umanității împreună cu unii
dintre cei mai mari gânditori seculari și spirituali:

Carlos Castaneda • Pema Chödrön • Zhuangzi • Epictet • G.I. Gurdjieff • Dag Hammarskjöld • Abraham Joshua Herschel • Hermann Hesse •
Carl Jung • Krishnamurti • C.S. Lewis • Michael Newton • Thich Nhat Hanh • Idries Chah • Shunryu Suzuki • Eckhart Tolle • Chögyam Trungpa •
Simone Weil • Ken Wilber

LanguageRomână
Release dateMay 18, 2020
ISBN9786063357732
50 De Clasici
Read preview

Related to 50 De Clasici

Related ebooks

New Age & Spirituality For You