Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Micii eroi - Louis Braille
Micii eroi - Louis Braille
Micii eroi - Louis Braille
Ebook32 pages1 hour

Micii eroi - Louis Braille

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Majoritatea eroilor pe care îi cunoaștem sunt fiinţe extraordinare, înzestrate cu puteri magice și purtând pe umeri o capă care flutură în vânt. Există însă și eroi în carne și oase, ca mine și ca tine, care uneori s-au înșelat, dar alteori au descoperit lucruri măreţe. Louis Braille a fost unul dintre ei. Puterile sale au fost dorinţa incredibilă de a supravieţui, simţul tactil foarte dezvoltat și o bună doză de talent. Datorită lor a inventat alfabetul Braille, care a permis persoanelor nevăzătoare asemenea lui să citească cu mai multă ușurinţă și, mai important, să scrie. La început, niciun profesor n-a crezut că alfabetul lui va funcţiona, dar Braille nu s-a lăsat învins și, cu timpul, a perfecţionat limbajul universal al nevăzătorilor. Iată povestea lui.

LanguageRomână
Release dateJun 26, 2020
ISBN9786063357718
Micii eroi - Louis Braille
Read preview

Read more from Maria Cecilia Cavallone

Related to Micii eroi - Louis Braille

Related ebooks

Books Recommended For You