Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Acasă
Acasă
Acasă
Ebook393 pages7 hours

Acasă

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

În romanul Acasă, Marilynne Robinson relatează într-o manieră strălucită parabola fiului risipitor, plasată în oraşul Galaad din Iowa. Jack, fiul depravat al reverendului Boughton, s-a întors acasă după douăzeci de ani. Şiret şi prefăcut în tinereţe, acum un alcoolic pe umerii căruia atârnă secrete vechi de douăzeci de ani, el este în permanent conflict cu tatăl său cu spirit conservator, deşi rămâne cel mai iubit copil. În timp ce Jack încearcă o reconciliere cu tatăl, începe să lege o relaţie puternică cu sora sa, Glory, ea însăşi revenită acasă cu inima zdrobită după un trecut plin de frământări. Acasă este o carte luminoasă şi binefăcătoare despre familie, secrete de familie şi credinţă, scrisă de una dintre cele mai iubite şi mai apreciate autoare ale Americii.
Acasă începe simplu, evitând formulările preţioase şi evoluează treptat spre o compoziţie complexă, care în ultimele cincizeci de pagini devine de-a dreptul magnifică.
The New Yorker
Scriitura lui Marilynne Robinson este atât de pătrunzătoare încât poate să ne schimbe complet modul de a citi.
Chicago Sun-Times

LanguageRomână
Release dateJan 21, 1900
ISBN9786063357657
Acasă
Author

Marilynne Robinson

Marilynne Robinson is the recipient of a 2012 National Humanities Medal, awarded by President Barack Obama, for "her grace and intelligence in writing." She is the author of Gilead, winner of the 2005 Pulitzer Prize for Fiction and the National Book Critics Circle Award; Home, winner of the Orange Prize and the Los Angeles Times Book Prize; and Lila, winner of the National Book Critics Circle Award. Her first novel, Housekeeping, won the Hemingway Foundation/PEN Award. Robinson's nonfiction books include The Givenness of Things, When I Was a Child I Read Books, Absence of Mind, The Death of Adam, and Mother Country. She lives in Iowa City, Iowa.

Related to Acasă

Related ebooks

Religious Fiction For You

View More