Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Rugăciune Pentru Cernobîl
Rugăciune Pentru Cernobîl
Rugăciune Pentru Cernobîl
Ebook346 pages6 hours

Rugăciune Pentru Cernobîl

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

În 26 aprilie 1986, o serie de explozii au zguduit reactorul nuclear de la Cernobîl. Flăcările au aprins cerul, iar radiațiile rezultate au contaminat pământul și au otrăvit oamenii vreme de ani întregi. În timp ce autoritățile sovietice au încercat să mușamalizeze efectele accidentului, Svetlana Aleksievici a petrecut mai mulți ani adunând mărturii de la supraviețuitori – foști muncitori la centrală, oameni de știință, medici, soldați, pompieri, strămutați, văduve, orfani –, ale căror voci compun o istorie orală marcată de frică, furie și incertitudine, dar și de umor negru și iubire.
Cronică a trecutului și avertisment pentru viitor, Rugăciune pentru Cernobîl este o carte crucială care, datorită forței emoționale și onestității sale, lasă o amintire de neșters în mintea cititorului.

LanguageRomână
Release dateJul 25, 2019
ISBN9786063357565
Rugăciune Pentru Cernobîl

Read more from Svetlana Aleksievici

Related to Rugăciune Pentru Cernobîl

Related ebooks

Social Science For You