Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mica Librărie De Pe Sena
Mica Librărie De Pe Sena
Mica Librărie De Pe Sena
Ebook367 pages7 hours

Mica Librărie De Pe Sena

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Monsieur Perdu se consideră un farmacist literar. Din librăria sa aflată pe un vas care plutește pe Sena, el prescrie romane ca medicamente contra greutăților vieții. Folosindu-și intuiția pentru a recomanda exact cartea de care cititorul are nevoie, Perdu repară inimile și sufletele sfărâmate. Dar singura persoană pe care nu o poate vindeca prin literatură este el însuși, căci librarul suferă încă după marea lui iubire care a dispărut lăsându-i doar o scrisoare, pe care el nu a deschis-o niciodată.
După ce este în sfârșit tentat să citească scrisoarea, Perdu ridică ancora și pleacă într-o misiune în Provence, sperând să se împace cu pierderea suferită și să descopere sfârșitul poveștii. Însoțit de un autor de bestselleruri, care suferă de blocaj literar, și de un bucătar italian nefericit în dragoste, Perdu călătorește pe râurile Franței, împărțindu-și înțelepciunea și cărțile cu cei întâlniți în cale și arătând că literatura poate obloji sufletele oamenilor, prin călătorii vindecătoare.
Roman plin de căldură și aventură, Mica librărie de pe Sena este o scrisoare de dragoste către cărți, destinată oricui crede în puterea poveștilor de a modela viața oamenilor.

LanguageRomână
Release dateOct 8, 2019
ISBN9786063357558
Mica Librărie De Pe Sena
Read preview

Related to Mica Librărie De Pe Sena

Related ebooks

General Fiction For You