Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Merlin
Merlin
Merlin
Ebook404 pages5 hours

Merlin

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Măturat de valurile de pe țărmul străvechii Țări a Galilor, băiatul nu are un cămin, amintiri ori un nume... dar e hotărât să le găsească pe toate trei.Această serie de bestseller urmărește aventurile și pregătirea tânărului Merlin pe insula învăluită în negură a Fincayrei, un tărâm vrăjit, aflat între cer și Pământ, care a fost distrus de forțe malefice. Avându-i drept călăuze pe unii dintre locuitorii insulei, băiatul va descoperi că între soarta Fincayrei și propriile sale căutări există ciudate legături.
El e menit să devină cel mai mare vărjitor din toate timpurile – cunoscut tuturor sub numele de Merlin („șoim de iarnă“).
„Fanii care l-au urmat pe Merlin în aventurile sale se vor bucura să i se alăture iar.“
The Horn Book

LanguageRomână
Release dateSep 26, 2019
ISBN9786063357527
Merlin

Related to Merlin

Related ebooks

Children's Action & Adventure For You