Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Aventuri La Miau Motel
Aventuri La Miau Motel
Aventuri La Miau Motel
Ebook73 pages4 hours

Aventuri La Miau Motel

Rating: 1 out of 5 stars

1/5

()

Read preview

About this ebook

Despărțit de stăpâna sa – o fetiță internată în spital –, Marty este foarte trist. Dar, la Miau Motel, Tabitha speră să îl înveselească făcându-l vedeta unui spectacol de magie. Însă, în timpul repetiției, Marty dispare... cu adevărat! Împreună cu bunica sa și prietena ei de la Ham Hotel, Tabitha pornește înnebunită în căutarea lui, iar aventura abia acum începe!

LanguageRomână
Release dateApr 12, 2019
ISBN9786063357503
Aventuri La Miau Motel
Read preview

Read more from Shelley Swanson Sateren

Related to Aventuri La Miau Motel

Related ebooks

Children's Animals For You