Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Aventuri la Ham Hotel
Aventuri la Ham Hotel
Aventuri la Ham Hotel
Ebook71 pages28 minutes

Aventuri la Ham Hotel

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

La Ham Hotel este o zi ploioasă, cu tunete și fulgere, iar lui Alfie și Alfreedei întotdeauna le-a fost teamă de furtună. Și, ca și cum n-ar fi de ajuns, Cooper, beagle-ul pe care-l au în grijă, tremură de frică și urlă de mama focului la fiecare tunet, speriind și ceilalți căței din jur. Cineva trebuie să fie curajos ca să îl liniștească și să aducă, astfel, distracția înapoi, iar aventura abia acum începe.

LanguageRomână
Release dateNov 21, 2017
ISBN9786063357442
Aventuri la Ham Hotel

Read more from Shelley Swanson Sateren

Related to Aventuri la Ham Hotel

Related ebooks

Children's Animals For You